Start - Läromedel - Beställ & priserÖvningsfiler & facit  -  KontaktFöretaget

 

Information och kommunikation 1

2022-06-17
Från den 1 juli 2022 gäller en ny kursplan för Information och kommunikation. Det innebär att det läromedel som presenteras här endast delvis uppfyller de innehållskrav som ställs. Böckerna kommer tillsvidare att finnas kvar eftersom vissa kapitel och uppgifter fortfarande är relevanta.

*****************************************************

Kommunikation, ordbehandling, standarddokument, typografi och layout, presentationer och mycket mera. Läromedlet består av en teoridel och en uppgiftsdel. Grundkunskaper i att hantera datorn, filhantering och viss ordbehandling behövs. 

Läromedlet är anpassat till Office 365, men kan också användas med Office 2016. Skillnaderna är små.

Innehåll

Innehållet är avstämt mot Skolverkets gymnasiekurs Information och 
kommunikation 1, GY2011.

I teoridelen finns avsnitten:
- Kommunikationsteori
- Arbetsmiljö och ergonomi
- Ordbehandling i Word - del 1
- Dokument och möten
- Typografi och layout
- Information - hitta och hantera (inkl. Sociala medier)
- Lag och upphovsrätt
- PowerPoint
- Presentationer
- Kalkyl och listor i Excel
- Ordbehandling i Word - del 2

Innehållsförteckning>> (pdf)

Exempelsidor ur teoridelen>>

Bokfakta - teoridelen
Artikel-id/ISBN Versioner Sidor
BO-IOK365T
978-91-85989-96-6
Office 365 204
E-bok: Pdf-fil i färg.
 
Bokfakta - uppgiftsdelen
Artikel-id/ISBN Version Sidor
BO-IOK365U
978-91-85989-97-3
Office 365 106
E-bok: Pdf-fil i färg.
 
 
Övningsfiler>>

Skolverkets kursplan
INFINF01

 

Beställ här>>
Sidan uppdaterades 2022-06-17.
 
Telefon 
070-875 68 29
E-post