Start - Läromedel - Beställ & priserÖvningsfiler & facit  -  KontaktFöretaget

Övningsfiler/facit
NYTT GY2011
Information och kommunikation 1
Välj kursbok
Ett rätt lätt sätt
Välj programbok
Excel
PowerPoint
Word
Office 13-16
 

 

Information och kommunikation - filer

Information och kommunikation 1 - 
Office 2013-2016
Ladda hem övningsfiler>> 

Rättelser

(2019-04-03)
Fel i övningsfilerna
Tyvärr har det uppstått oreda bland övningsfilerna, något som uppmärksamma användare informerat om. Tack för det!

Du behöver inte ladda ner hela filarkivet för att få tillgång till de saknade filerna. Du kan hämta dem nedan. Högerklicka och välj Spara mål som...

I övningsfilerna för Word har dessa filer saknats:
Hav>>
Hund med koppel>>
Facitfilen 6k-facit>>

I övningsfilerna för Excel har filen Adresslista saknats, och filen Begagnade bilar har varit av fel version. Det är rättat nu.
Adresslista>>
Begagnade bilar>>

(2019-02-07)
I en tidigare version av övningsfilerna har en facitfil till en Worduppgift felaktigt namn. 3k-facit ska vara 3e-facit.

Personuppgiftslagen ersätts av Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PuL) av Dataskyddsförordningen (GDPR = Genera Data Protection Regulation).

I äldre upplagor av teoriboken omnämns endast PuL.

Du kan läsa mera om den nya förordningen här:
Mera om dataskyddsförordningen>>